Thiết bị lọc nước

Máy lọc nước lắp âm tủ Kitz OAS-NTS9

Máy lọc nước lắp âm tủ Kitz OAS-NTS9

7,500,000₫
Máy lọc nước lắp tại vòi Kitz OAS-TS9

Máy lọc nước lắp tại vòi Kitz OAS-TS9

8,000,000₫
Máy lọc nước lắp tại vòi Purifree

Máy lọc nước lắp tại vòi Purifree

5,200,000₫
- 26%
Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-G4-E

Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-G4-E

8,500,000₫ 11,500,000₫
Máy lọc nước lắp tại vòi KITZ OSS-T7

Máy lọc nước lắp tại vòi KITZ OSS-T7

7,700,000₫
Đồng hồ đo nước thông minh CallMe Water

Đồng hồ đo nước thông minh CallMe Water

1,800,000₫
Máy sát khuẩn ion hoá Dileka Mist 103

Máy sát khuẩn ion hoá Dileka Mist 103

70,000,000₫
- 50%
Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-ES7

Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-ES7

13,250,000₫ 26,500,000₫
Máy tạo nước ion âm Dileka Spring

Máy tạo nước ion âm Dileka Spring

52,000,000₫
Máy Lọc Nước Nóng-Lạnh KITZ NLW-K1

Máy Lọc Nước Nóng-Lạnh KITZ NLW-K1

12,500,000₫
Bộ lọc tổng Kitz Micro Filter SUH-TR-1

Bộ lọc tổng Kitz Micro Filter SUH-TR-1

26,000,000₫
- 30%
Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-Q4

Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-Q4

9,800,000₫ 14,000,000₫
Bộ lọc tổng Kitz Micro Filter PUH-TR-1

Bộ lọc tổng Kitz Micro Filter PUH-TR-1

12,600,000₫
Bộ lọc màng sợi rỗng Kitz PGW20-F1MS-1

Bộ lọc màng sợi rỗng Kitz PGW20-F1MS-1

6,500,000₫
Bộ lọc màng sợi rỗng Kitz PGW20-F1GS-1

Bộ lọc màng sợi rỗng Kitz PGW20-F1GS-1

6,500,000₫
Vòi Sen Lọc Nước Waters Therapy Shower

Vòi Sen Lọc Nước Waters Therapy Shower

1,500,000₫
Bộ lọc tổng Kitz Micro Filter AUH-TR-1

Bộ lọc tổng Kitz Micro Filter AUH-TR-1

12,600,000₫
Máy lọc nước thương mại KITZ LOAS-N0

Máy lọc nước thương mại KITZ LOAS-N0

13,500,000₫
Thiết bị xử lý nước ion âm Dileka 40RS

Thiết bị xử lý nước ion âm Dileka 40RS

70,000,000₫