Mua hàng ngay với giá đặc biệt duy nhất trong Flash Sales

- 50%
Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-ES7

Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-ES7

13,250,000₫ 26,500,000₫
- 26%
Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-G4-E

Máy lọc nước lắp dưới bồn rửa KITZ OSS-G4-E

8,500,000₫ 11,500,000₫