CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU LỌC

Chất lượng nước sau lọc được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

Tiêu chuẩn Việt Nam:

  • QCVN 6-01:2010/BYT (Tiêu chuẩn nước uống đóng chai)

Nơi thử nghiệm:

  • Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  • Viện hàn lâm và khoa học công nghệ Việt Nam
  • Quatest 1
  • Viện Pasteur TP. HCM

Tiêu chuẩn quốc tế:

  • Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS S 3201
  • Tiêu chuẩn Hiệp hội lọc nước Nhật Bản JWPAS B 100

CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU LỌC ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN VI SINH VÀ HÓA LÝ