Kangen Levelux Super 501

Thương hiệu: Enagic - Kangen Tình trạng: Chỉ còn 1 sản phẩm
159,000,000₫
Gọi điện để được tư vấn: 0907761768
Hình thức thanh toán Giải pháp lọc nước Nhật Bản - Điều hòa không khí Giải pháp lọc nước Nhật Bản - Điều hòa không khí Giải pháp lọc nước Nhật Bản - Điều hòa không khí

Enagic’s most powerful model

- 12 electrode plates (platinum-coated 99.99% pure titanium)

- Generates all 5 different types of water

- 3 year warranty

- Made in Japan

Product Specifications

Electrode plates: 7 & 5
Plate size: (mm) 135 x 75
Negative ORP: (mV) -800
pH Range: 2.5 - 11.5
Generates: 5 water types
Wattage: (W) 200
Total weight: (kg) 10.1
Dimensions WHD: (mm) 352 x 384 x 250
Production rate: (l/min) Kangen Water®: 4.9 - 7.9 Acidic Water: 1.9 - 3.0 Strong Acidic water: 1.1 - 3.0
Ease of Use: Fully automatic, very simple to operate
Languages: English
Warranty: (years) 3